eduemprende

  • Dirixidas ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria. Consisten na realización de visitas á Asociación de Empresarios da Área Empresarial do Tambre e a varias empresas da zona...
  • Dirixidas ao alumnado de sexto curso da educación primaria. Consisten nunha visita ao CIFP do Politécnico de Santiago de Compostela onde recibirán a un empresario/a da Área Empresarial do Tambre que...
  • Dirixido ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria participante nas xornadas. Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada como máximo en dous folios. A...
  • Dirixidas ao alumnado de segundo curso da educación secundaria obrigatoria. Consisten na realización de visitas á Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas e a varias empresas...
  • Esta actuación enmarcase dentro do protocolo de actuación para o establecemento dun ámbito de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco do Plan eduemprende...
  • O programa Atrévete Santiago, enmarcado dentro do Plan eduemprende, desenvolvese na comarca de Santiago, en colaboración coa Asociación Área Empresarial do Tambre. A finalidade desta colaboración é...
  • Esta actuación enmarcase dentro do protocolo de actuación para o establecemento dun ámbito de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco do Plan eduemprende...
  • As tres mellores ideas premiaranse cun ebook cada unha. Os resultados publicaranse a partir do 10 de xuño na páxina web do Polígono de San Cibrao: www.poligonosancibrao.com, e no portal educativo da...
  • Dirixido ao alumnado de sexto curso da educación primaria participante nas xornadas. Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada como máximo en dous folios. A participación é individual....
  • Dirixidas ao alumnado de sexto curso da educación primaria. Consisten na realización de visitas á Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas e a varias empresas da zona...
Distribuir contido