eduemprende

  • Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fomentar, motivar e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito...
  • No curso 2015-2016 o programa Atrévete desenvolverase en colaboración coas diferentes asociacións que se detallan abaixo: - Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón-Arteixo (A Coruña)-...
  • No curso 2015-2016 o programa Atrévete desenvolverase en colaboración coas diferentes asociacións que se detallan abaixo: - Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón-Arteixo (A Coruña)-...
  • No marco do programa Atrévete desenvolveranse tanto actividades dirixidas ao alumnado de 6º de primaria como xornadas de formación  dirixidas a 2º de ESO. As actividades celebraranse todos os...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
  • O programa consta de actividades de fomento do emprendemento para Educación Primaria e de xornadas de fomento do emprendemento para Educación Secundaria Obrigatoria. Está organizado pola Consellería...
Distribuir contido