Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais e exames. Segunda convocatoria 2021

Publicada a listaxe provisional de cualificacións das probas da segunda convocatoria 2021 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 17 de decembro de 2021.