Calendario de acceso e admisión para o curso 2018-2019 nas ensinanzas de FP básica

Calendario de acceso e admisión para o curso 2018/19 nas ensinanzas de FP básica, segundo a disposición adicional segunda da Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19.