Addenda ao Acordo de colaboración Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Asinada en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezaoito, a Addenda ao Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e nas ensinanzas deportivas.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: