Addenda ao Acordo coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Addenda ao Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e nas ensinanzas deportivas.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: