Addenda ao Convenio con Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas en materia de FP dual

Asinada en Santiago de Compostela, o oito de agosto de dous mil dezanove, a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas en materia de formación profesional dual.

Contido: 
Outros:

Modificar o apartado 1.1. Distribución de postos de formación por centro educativo do devandito convenio, no referente as prazas ofertadas polas empresas Autogándara, SL.e Bonaval Premium, SL.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Autogándara, SL
Entidade colaboradora: 
Bonaval Premium, SL
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: