Asinada addenda ao Convenio coa empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A.

Asinada en Ourense, o pasado venres trinta de maio de dous mil catorce, a addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: