Addenda ao Convenio coa empresa Técnicas en Instalaciones Renovables S.L. en materia de FP Dual

Asinada en Santiago de Compostela, o catro de febreiro de dous mil vinte, a addenda ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Técnicas en Instalaciones Renovables S.L., en materia de formación profesional dual.

Contido: 
Outros:

Modificación da duración do proxecto e adaptación temporalización da estadía do alumnado no centro educativo e na empresa.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Ciclo formativo: 
Enerxías renovables
Etiquetas: