Addenda ao convenio coa empresa Lonza Biologics Porriño, S.L.

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Lonza Biologics Porriño, S.L. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional, especialmente nas da familia Química.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: