Addenda ao Protocolo de colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Addenda ao Protocolo de colaboración, asinado o 21 de outubro de 2013, entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) para o establecemento dun marco de actuación conxunta a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor e a creación de empresas no ámbito do sistema educativo de Galicia.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Emprendemento
Etiquetas: