Segunda Addenda ao Convenio coa Fundación Laboral de la Construcción. Tarxeta profesional da construción

Asinada en Santiago de Compostela, a catorce de setembro de dous mil dezaoito a segunda Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral da Construcción para o recoñecemento da formación preventiva impartida nos centros públicos, dependentes desta Consellería, para os efectos da obtención da tarjeta profesional de la construcción.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: