Addenda ao Convenio coa Fundación Laboral da Construcción. Tarxeta profesional da construción

Asinada en Santiago de Compostela, o nove de setembro dous mil catorce a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción para o recoñecemento da formación preventiva impartida nos centros públicos, dependentes desta Consellería, para os efectos da obtención da tarxeta profesional da construción.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: