Addenda ao convenio coa Fundación Laboral de la Construcción. Ensinanzas madeira, moble e cortiza

Asinada en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezanove a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de Madeira, moble e cortiza.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: