Addenda ao Convenio coa Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de madeira, moble e cortiza

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de madeira, moble e cortiza.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: