Addenda ao Convenio coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación porfesional e especialmente nas da familia profesional de Madeira, Moble e Cortiza.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: