Addenda ao Acordo coa Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de FPB

Asinado en Santiago de Compostela, a dez de novembro de dous mil catorce, a Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional

Contido: 
Outros:
Etiquetas: