Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinada en Santiago, a dez de outubro de dous mil dezasete, a Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria para impartir programas formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: