Addenda ao convenio coa Compañía Gas Natural SDG, S.A.

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Compañía Gas Natural SDG, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Contido: 
Outros:

Creación da primeira Aula Gas Natural Fenosa no IES Urbano Lugrís.

Temática: 
Emprendemento
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: