Convenio de adhesión ao Convenio con varias empresas do grupo Perez Rumbao S.A.U. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de febreiro de dous mil dezanove, o documento de adhesión ao Convenio entre a Consellería Educación, Universidade e Formación Profesional, varias empresas do grupo Pérez Rumbao para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Contido: 
Outros:

Adhesión de dúas empresas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Automoción Pérez Rumbao, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Automóviles Pérez Rumbao, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: