Cuarta Addenda ao Convenio con Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. Colaboración ensinanzas FP

Asinada en Santiago de Compostela, a catorce de setembro de dous mil dezaoito, a cuarta Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: