Segunda Addenda ao Convenio con Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. Fabricación mecánica

Segunda Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. sobre a promoción das ensinanzas de formación profesional da familia fabricación mecánica.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: