Addenda ao Convenio marco con ABANCA. Actuacións de emprendemento, educación financeira e FP

Addenda ao Convenio marco entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade financeira ABANCA Corporación Bancaria, S.A., para o desenvolvemento de actuacións en materia de emprendemento, educación financeira e formación profesional.

Contido: 
Outros:

Desenvolvemento de actuacións en materia de educación financeira

Etiquetas: