Actividades de formación para o profesorado de Formación Profesional

Publicadas as actividades de formación para o profesorado de Formación Profesional a realizar durante o curso 2016-2017.

A consulta e a inscrición nas actividades realizarase, no prazo establecido, unicamente mediante a aplicación web de xestión da formación do profesorado www.edu.xunta.es/fprofe

O ámbito das actividades de formación é de carácter autonómico.