Acordo coa Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Asinado en Santiago de Compostela, a once de decembro de dous mil dezanove, o Acordo de colaboración entre entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional da familia de Seguridade e medio ambiente.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: