Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinado en Santiago de Compostela, a vinte de abril de dous mil dezaoito, o Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Outros
Etiquetas: