Acordo coa Consellería de Economía, Emprego e Industria. CS Mantemento aeromecánico

Asinado en Santiago de Compostela, a vinte e oito de xaneiro de dous mil dezanove, o Acordo de coordinación entre a Conselleríoa de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a implantación dun ciclo de formación profesional de grao superior en Mantemento aeromecánico no Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes.

Etiquetas: