Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria. CS Mantemento aeromecánico

Asinado en Santiago de Compostela, a trinta de outubro de dous mil dezaoito, o Acordo de coordinación entre a Conselleríoa de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a implantación dun ciclo de formación profesional de grao superior en Mantemento aeromecánico no Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: