Cuarta Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinada en Santiago de Compostela, a vinte e dous de novembro de dous mil dezanove, a cuarta Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.

Contido: 
Outros:

Concretar a oferta de novos cursos de formación para o emprego que se impartirán no ano 2020.

Etiquetas: