Segunda Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinada en Santiago de Compostela, a vinte de setembro de dous mil dezaoito, a segunda Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.

Contido: 
Outros:

Actualización para o período 2018-2019 do Acordo do vinte de abril de dous mil dezaoito

Etiquetas: