Proceso ensino-aprendizaxe

O clima da aula e a súa influencia na organización do proceso de ensino-aprendizaxe