Educación ambiental

O CEIDA, centro de referencia para a educación ambiental en Galicia

Promovendo e dinamizando a educación ambiental en Galicia

IV Xornadas de Educación Ambiental

20/06/2022

Unha paisaxe única, unha escola única

Desenvolvemento do proxecto "A nosa paisaxe, a nosa vida" no CPI Virxe da Cela de Monfero (Programa 12 meses, 12 paisaxes)