Patrimonio

A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Formando conservadores-restauradores de bens culturais desde 1991

O Arquivo de Galicia

Un percorrido polo Arquivo dende a súa creación ata hoxe

Doazón da biblioteca de Manuel Carballal Lugrís

Menciña para o patrimonio

Desde o patio ao barrio

Unha proposta de mellora dos espazos máis próximos ao IES Sánchez Cantón

Longa ollada pola Ruta Translatio

Un achegamento multidisciplinar e innovador ao patrimonio cultural e natural da Ruta Xacobea Translatio

O Proxecto Dragal e a Fraternidade do dragón

ou como vincular o universo da ficción e o patrimonial

O patrimonio onomástico persoal

Algunhas reflexións sobre o seu valor educativo e uso didáctico. A presentación de dous recursos