Profesorado

Bibliotecas escolares abertas, activas e imprescindibles

A incorporación das tecnoloxías dixitais na educación da infancia

Bibliotecas escolares abertas, activas e imprescindibles

Están formados os educadores para traballar con E-Dixgal no ensino?

Integración e libros dixitais en educación

Os ciclos formativos de Imaxe e Son de formación profesional de grao superior en Galicia: que opina o seu profesorado?

Ciclos formativos de Imaxe e Son
Resultados da investigación cualitativa para analizar a valoración que o profesorado que imparte estas ensinanzas fai da formación permanente do profesorado.