Opinión

Do e-learning ao mobile-learning

Do e-learning ao mobile-learning
Neste curso, cando entro na aula, nas mesas do meu alumnado de segundo de bacharelato e, sorprendentemente bastante mellores, nas dos de terceiro da ESO figura un novo inquilino: un smartphone ou teléfono móbil intelixente.

Páxinas