Foro

A comunicación de malas noticias e o proceso de dó

Pautas de intervención para os centros educativos de Galicia

Cara a unha inclusión excluínte?

Paradoxos e perspectivas da atención á diversidade desde as tarefas e funcións do profesorado de PT e AL

Doces experiencias

Actividades de dinamización e cooperación entre as bibliotecas escolares e municipais de Redondela

Xestión das habilidades na aprendizaxe permanente

Reflexións sobre o acceso aos servizos de orientación en materia de educación, formación e emprego

Condicións organizativas que favorecen e dificultan a innovación

Condicións organizativas que favorecen e dificultan a innovación nos centros educativos
Reflexións a partir dunha investigación en centros que lograron construír traxectorias sostidas de mellora.

O Grao en Xestión Cultural da Universidade de Santiago de Compostela

Unha oportunidade para a inserción profesional do alumnado de bacharelato e formación profesional

Leccións da pandemia: aprendizaxe informal

No 150.º aniversario de Maria Montessori

Doazón da biblioteca de Manuel Carballal Lugrís

Menciña para o patrimonio

María Dolores Fernández Tilve

Profesora e investigadora do Departamento de Pedagoxía e Didáctica da USC. Coordinadora do Grupo de Investigación ATALAIA da USC

Páxinas