I Congreso Internacional sobre fenda lingüística e competencia dixital

Retos do século XXI
Data: 
Desde mércores, 20 de xuño de 2018 ata xoves, 21 de xuño de 2018
Lugar: 
Córdoba

Neste congreso abordaranse as últimas tendencias nos procesos de ensino e aprendizaxe de segundas linguas no panorama internacional e as súas correspondentes boas prácticas, atendendo principalmente a aspectos relacionados coa denominada “fenda lingüística” (language gap) e “fenda dixital” (dixital gap), a accesibilidade aos recursos e o uso das TIC no ensino de segundas linguas.

O obxectivo é reflexionar sobre a fenda lingüística e a fenda dixital que afectan a determinados grupos de poboación provocadas pola crise económica.
Ademais da propia comunidade universitaria (constituída por alumnado, docentes, investigadores, e persoal de administración e servizos), o Congreso está dirixido de forma específica a:

  • Persoal docente: universitario e non universitario.
  • Mozos investigadores e doctorandos.
  • Administracións Públicas.
  • Entidades de difusión cultural.
  • Medios e axencias de comunicación.
  • Colectivos sociais.

Máis información