Skip to Content

Subir actividade Jclic

Ola! Quero subir unha actividade realizada con Jclic á páxina do instituto. Como o fago?

Subir actividade JClic

Primeiro hai que crear unha carpeta no servidor que conteña os

seguintes arquivos:

ACTIVITIES.JAR

DBCONN.JAR

EXTRA.JAR

INTL.JAR

JCLIC.JAR

JCLICAPPLET.JAR

JCLICPLUGIN.JS

JCLICXML.JAR

JMFHANDLERS.JAR

LAUNCHAPPLET.JS

PLAYER.JAR

QT60.JAR

QT61.JAR

SOUNDSPI.JAR

UTILITIES.JAR

Estes arquivos podemos obtelos doadamente unha vez realizado a

istalación do JClic player nalgún dos ordenadores clientes dentro da

carpeta "C:\Archivos de programa\JClic".

Logo copiar o arquivo da aplicación que nos interese coa extensión

"*.jclic.zip" noutra carpeta do servidor máis o "index.htm" xerado co

JClicAuthor ao exportar a aplicación. Polo tanto só necesitaremos dous

arquivos por aplicación, o arquivo coprimido que a contén e o arquivo htm

que nos vai permitir executalo na rede local.

Finalmente editamos ese "index.htm" con calquera editor de texto, mesmo

co caderno de notas de Windows, da forma que segue (as cadeas de

carácteres a editar móstranse en negriña e con maiúsculas):

<Html>

<Head>

< meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8 " >

<Title>TÍTULO-DA-APLICACIÓN</title>

<Script language="JavaScript" src="HTTP://RUTA-ONDE-ESTÁN-OS-

ARQUIVOS/JCLICPLUGIN.JS" type="text/javascript"></script >

</Head>

< body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"

onLoad="window.focus(); " >

<Script language="JavaScript " >

 

setJarBase('HTTP://RUTA-ONDE-ESTÁN-OS-ARQUIVOS');

writePlugin('HTTP://RUTA-ONDE-

ESTÁ-O-ARQUIVO-DA-APLICACIÓN (URL absoluta)/NOMEAPLICACIÓN.JCLIC.ZIP',

'100%', '100%');

</Script>

</Body>

</Html>

 

Finalmente só restará comprobar, facendo un hiperenlace sobre o

"index.htm" en cuestión que a cousa funciona.forum | by Dr. Radut