Skip to Content

Ser centro do mes

Dentro do Proxecto Webs Dinámicas pensamos na fórmula do "Centro do Mes" como un xeito máis de compartir aquilo que os centros educativos están a facer no

Porque cres que o teu centro pode ser Centro do mes?

O enorme potencial que supoñen estas ferramentas 2.0 nos centros educativos fai que a forma á hora de utilizalas sexa moi diversa. A creatividade, o coñecemento técnico, a participación da comunidade, e moitos outros, son variables a desenvolver en conxunto pero que poden supoñer puntos fortes dependendo das situacións.

Cómo nos podes axudar?
Necesitamos compartir como os centros desenvolven o potencial das ferramentas que se ofrecen no proxectos. A idea é simple,Utilización orixinal das ferramentas:
DRUPAL:
Utilizacion de módulos de recollida de datos (webform)
Utilización orixinal de categorías
Utilización orixinal de bloques
Utilización orixinal e xustificada de roles, xa que organizar a páxina en base moites roles faina inadministrable.

MOODLE:
Utilización activa da aula virtual
Utilización dos recurso de Moodle
Utilización das actividades de Moodle


COPPERMINE:
Integración da galería na pŕactica docente
Proxectos de participación utilizando a galería.

As Webs Dinámicas e a web 2.0. Redes Sociais e Comunidade Educativa:

Aproveitamento das Webs dinámicas como ferramenta 2.0 para a Comunidade Educativa
En que medida contribúe a utilización das webs dinámcias no desenvolvemento de Redes Sociais dentro da comunidade educativa.

Aproveitamento das Webs Dinámicas como ferramenta 2.0 para centro educativo
En que medida contribúe o Proxecto Webs Dinámicas ó aumento da participación entre profesorado
Desenrolo de proxectos transversais de centro utilizando as Webs Dinámicas

Aproveitamento das Webs Dinámicas como ferramenta 2.0 no proceso de ensino/aprendizaxe:page | by Dr. Radut