Bloque que amosa aleatoriamente unha frase preestablecida

Seleccionar en Formato de entrada: PHP Code

<?php

$frases=array(

'<b>Primera frase</b><br><i>Uno</i>', 
'<b>Segunda frase</b><br><i>Dos</i>',
'<b>Terceira frase</b><br><i>Tres</i>',
'<b>Cuarta frase</b><br><i>Cuatro</i>'

);

echo $frases[rand(0,count($frases)-1)];

?>

Última modificación: Mércores, 26 de Abril do 2017, 08:34