Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

8.4 Importar as vistas

As tres vistas usadas anteriormente para o blog de infantil podénse importar cos códigos que se xuntan.

Será necesario un proceso de personalización: as partes do código que se refiren ao nome do blog (a documentación fíxose co blog de infantil) teríanse que cambiar polo nome que se desexe para o blog.

Pasos a seguir:

  • Ir a Administrar » Construción do sitio » Vistas
  • Premer na lapela "Importar".

Importar vista

  • No Nome da vista poñer o nome que identifica á vista (archive_blog_infantil, popular_blog_infantil ou tracker_blog_infantil. Segundo o caso, cambiar "infantil" polo novo nome.
  • En Pega o código da vista aquí copiar o código que se xunta, modificando previamente os códigos substituíndo infantil polo nome elixido.

  • Premer en "Importar"