Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

8.3 Creación da vista de "Últimos artigos" (entradas recentes) específica para cada blog

Neste apartado só se amosarán as capturas de pantalla específicas para esta vista.

Clonación  desde a vista base "tracker"

 • Activar a vista tracker (Administrar » Construción do sitio » Vistas). Na lapela Lista buscar a vista "tracker" e facer click en "Activar".
 • Clonar a vista tracker e introducir os seguintes valores:
  • Nome da vista = tracker_blog_infantil
  • Human readable name = Últimos artigos do blog de infantil
  • Ver a descrición =  Amosa os artigos máis recentes do blog.
  • Facer click no botón Seguinte para acceder ao formulario de edición da vista.
 • Configurar os Axustes predeterminados da vista na lapela "Defaults":
  • No bloque Filtros xa existe un filtro "Nodo:Publicado =Si", que amosará unicamente os contidos publicados. Facer click no botón + para engadir un novo filtro cos valores:
   • Grupos = Taxonomía
   • Seleccionar "Taxonomía:Termo"
   • Facer click en Engadir
   • En "Operador", marcar "É igual a" Blog de infantil. Facer click en "Actualizar".
   • Gardar a vista.
  • No bloque Campos:
   • Eliminar todos os campos, excepto Nodo:Title, premer en cada un deles e logo na parte de abaixo da páxina premer no botón "Quitar".
   • Editar a variable Nodo:Title para eliminar o contido do campo Etiqueta. Actualizar
   • Facer click no botón + para engadir un novo campo cos valores:
    • Grupos = Nodo
    • Seleccionar "Nodo: Data de envío".
    • Borrar o campo Etiqueta (Data de envio)
    • Seleccionar en Formato de data = Time ago (with "ago" appended). Facer click en "Actualizar".
    • Facer click en Engadir
    • Deben quedar só dous campos: Nodo:Título e Nodo:Data de envío

Configuración da vista tracker (Defaults)

  • En Criterio de ordenación "Nodo: Data do último comentario" seleccionar desc (descendente) en lugar de asc (ascendente). Deste xeito, os artigos máis recentes amosaranse en primeiro lugar. 
  • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón "Gardar".
 • Configurar a visualización de tipo "Páxina" ("Page") da vista, que herdará a configuración establecida anteriormente en "Defaults". Premer na lapela lateral "Page":
  • No bloque "Axustes da páxina" facer click na variable Ruta:tracker
  • Escribir a ruta "blogdeinfantil/artigosrecentes" (é aconsellable empregar a mesma terminoloxía que a empregada na definición do Alias de URL). Premer en "Actualizar".
  • Modificar a variable Menú e seleccionar en Tipo: "Sen entrada de menú". Facer click en "Actualizar".

Configuración da vista tracker (Page)

  • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón "Gardar".
 • Engadir unha visualización de tipo bloque:
  • No panel lateral esquerdo seleccionar "bloque" na lista e pinchar no botón "Engadir unha visualización"

Engadir visualización block en tracker

 • Configurar a nova visualización de bloque. Pinchamos en Bloque:
  • No bloque Axustes básicos:
   • Cambiar Nome de sistema:block_1 por bloque_ult_art_bloginfantil
   • Modificar Usar paxinador:Paged, 25 items; seleccionar "Amosar un número específico de elementos" e pinchamos en Update and override/Actualizar
   • Introducir Elementos a amosar = 5
   • Facer click en "Actualizar".
  • No bloque Configuración do estilo comprobar que ten o valor Estilo:Táboa
  • Gardar a vista.

Configuración da vista tracker (Block)

 • É conveniente desactivar a vista tracker unha vez rematado o proceso para non modificala.
  • Finalmente, configurar a visualización dos bloques na plantilla elixida para o blog na ruta Administrar » Construción do sitio » Bloques, e activar o bloque "View: Últimos artigos do Blog de infantil"

Bloque View:Últimos artigos do blog de infantil

Nota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.