Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

8.2 Creación da vista Artigos máis visitados (populares) específica para cada blog

Neste apartado só se amosarán as capturas de pantalla específicas para esta vista.

Clonación  desde a vista base "popular"

 • Activar a vista popular (Administrar » Construción do sitio » Vistas). Na lapela Lista buscar a vista "popular" e facer click en "Activar".
 • Clonar a vista popular e introducir os seguintes valores:
  • Nome da vista = popular_blog_infantil
  • Human readable name = Contido popular do blog de infantil
  • Ver a descrición =  Amosa os artigos máis vistos do blog.
  • Facer click no botón Seguinte para acceder ao formulario de edición da vista.
 • Ver que esta vista ten 5 lapelas:
  • A de parámetros por defecto (Defaults) que teñen todas as vistas.
  • Dúas visualizacións do contido popular (páxina e bloque).
  • Dúas visualizacións do contido polular hoxe (páxina e bloque).

Lapelas da vista popular

 • Configurar os axustes predeterminados da vista na lapela "Defaults":
  • No bloque Filtros facer click no botón + para engadir un novo filtro cos valores:
   • Grupos = Taxonomía
   • Seleccionar "Taxonomía:Termo"
   • Facer click en Engadir.
   • En "Operador", marcar "É igual a" Blog de infantil. Facer click en "Actualizar".
 Engadir novo filtro  Escoller Taxonomía:Termo
 Engadir filtro Taxonomía: Termo
  • Gardar a vista.
  • No bloque Campos:
   • Eliminar todos os campos, agás Nodo:Title, premer en cada un deles e logo na parte de abaixo da páxina premer no botón "Quitar".

Eliminar campos

   • Editar a variable Nodo:Title para eliminar o contido do campo Etiqueta. Actualizar

Eliminar etiqueta do campo Nodo: Título

   • Facer click no botón + para engadir un novo campo cos valores:
    • Grupos = Estadísticas do nodo
    • Seleccionar Estadísticas do nodo : Número de vistas. Engadir
    • Modificar a etiqueta por Nº visitas. Actualizar
Engadir nodo Estadísticas do nodo: Número de vistas
modificar etiqueta do campo Estadísticas do nodo:Número de vistas
  • Comprobar que no bloque Criterio de ordenación temos a variable Estadísticas do nodo : Número de vistas desc.

Criterio de ordenación

 • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón "Gardar".
 • Configurar a visualización de tipo páxina: Popular (page):
  • No bloque Axustes de páxina:
   • Ruta = blogdeinfantil/popular. Actualizar.
   • Axustes de páxina:RutaMenú:... seleccionar "Sen entrada no menú". Actualizar.

Axustes de páxina: Menú

   • Axustes de páxina queda desta maneira:

Axustes de páxina

  • No bloque Campos:
   • Engadir o campo Nodo:Resumo coa etiqueta Resumo.
    • Grupos = Nodo
    • Seleccionar Nodo:Resumo. Engadir. Actualizar
    • Modificar o campo Nodo:Título, poñer Título como etiqueta. Botón Actualizar.
   • Deben quedar os campos Nodo:Título, Estadísticas do nodo:Número de vistas, Nodo:Resumo

Campos en popular (page)

  • Comprobar que no bloque Criterio de ordenación temos a variable Estadísticas do nodo : Número de vistas desc.
  • Comprobar que no bloque Filtros temos a variable Estadísticas do nodo:Número de vistas > 0.

Criterio de ordenación e Filtros de popular (page)

  • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón Gardar.
 • Configurar a visualización de tipo páxina: Today (page):
  • No bloque Axustes de páxina:
   • Ruta: blogdeinfantil/popular/hoxe. Actualizar.
   • Menú:...  seleccionar Sen entrada no menú. Actualizar.
  • No bloque Campos:
   • Engadir o campo Nodo:Resumo coa etiqueta Resumo.
    • Grupos = Nodo
    • Seleccionar Nodo:Resumo. Engadir. Actualizar
    • Modificar o campo Nodo:Título, poñerTítulo como etiqueta. Botón Actualizar.
   • Deben quedar os campos Nodo:Título, Estadísticas do nodo:Vistas hoxe, Nodo:Resumo
   • Eliminar o resto de campos.
  • Comprobar que no bloque Criterio de ordenación temos a variable Estadísticas do nodo:Vistas hoxe desc.
  • No bloque Filtros:
   • Eliminar o filtro Estadísticas do nodo:Número de vistas > 0, de maneira semellante a eliminar un campo .
   • Engadir o filtro Estadísticas do nodo:Vistas hoxe > 0:
    • Grupos = Estadísticas do nodo
    • Seleccionar Estadísticas do nodo: Vistas hoxe. Engadir.
    • Operador = É maior que
    • Valor = 0
    • Gardar (Comprobar que quedou ben o filtro xa que ás veces non colle o valor e hai que volver a editalo para poñer o valor > 0).

Quedando os resultados así:

Configuración today (page)

  • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón Gardar.
 • Configurar a visualización de bloque: Popular (block):
  • No bloque Axustes básicos:
   • Modificar Título : Popular content por Contido popular. Pinchar en "Update and override".
  • No bloque Campos:
   • Modificar o campo Estadísticas do nodo : Número de vistas.
    • Prefixo = ": " (dous puntos e espazo)
    • Sufixo = " visitas" (espazo e visitas)

Prefixo e Sufixo do campo Estadísticas do nodo

  • Comprobar que no bloque Criterio de ordenación temos a variable Estadísticas do nodo : Número de vistas desc.
  • Comprobar que no bloque Filtros temos a variable Estadísticas do nodo : Número de vistas > 0.

Configuración popular (block)

  • Gardar a vista pero continuamos con ela. Botón Gardar.
 • Configuramos a visualización de bloque: Today (block):
  • No bloque Axustes básicos:
   • Modificar Título : Today's popular content por Contido popular hoxe. Pinchar en "Update and override".
  • No bloque Campos:
   • Modificar Estadísticas do nodo : Vistas hoxe
    • Prefixo = ": " (dous puntos e espazo)
    • Sufixo = " visitas hoxe" (espazo e visitas hoxe)
   • Así quedarán dous campos: Nodo:Título, Estadísticas do nodo:Vistas hoxe.
  • Comprobar que no bloque Criterio de ordenación temos a variable Estadísticas do nodo:Vistas hoxe desc.
  • No bloque Filtros:
   • Eliminar o filtro Estadísticas do nodo : Número de vistas > 0.
   • Engadir o filtro Estadísticas do nodo : Vistas hoxe > 0:
    • Grupos = Estadísticas do nodo
    • Seleccionar Estadísticas do nodo: Vistas hoxe. Engadir.
    • Operador = É maior que
    • Valor = 0
    • Gardar (Comprobar que quedou ben o filtro xa que ás veces non colle o valor e hai que volver a editalo para poñer o valor > 0 e actualizar).

Configuración today (block)

  • Gardar a vista
 • Desactivar a vista "popular" unha vez rematado o proceso para non modificala.
 • Na configuración de bloques da plantilla do blog na ruta Administrar » Construción do sitio » Bloques, activar os bloques:
  • View: Contido popular do blog de infantil: Popular (block)
  • View: Contido popular do blog de infantil: Today (block)

Configuración dos bloques Views Popular

Nota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.