Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

8.1 Creación dun histórico de entradas para o blog

Histórico de entradas para o blog de infantil

Clonación desde a vista base "archive"

 • Na ruta Administrar » Construción do sitio » Vistas. Na lapela Lista buscar a vista "archive" e de non estar activa facer click en "Activar".

Activar a vista Archive

 • Clonar a vista archive e introducir os seguintes valores:

Clonar vista Archive

  • Nome da vista = archive_blog_infantil
  • Human readable name = Arquivo do blog de Infantil
  • Ver a descrición =  Amosa unha lista de meses que permiten enlazar aos contidos correspondentes.

Cambiar nome e descrición da vista archive

  • Facer click no botón Seguinte para acceder ao formulario de edición da vista.

Editar Defaults da vista de archive

 • No bloque Argumentos facer click no botón de configuración  (1) (icona cunha roda dentada) á dereita de "Estilo:Lista". No formulario que aparece abaixo:
  • É posible especificar o número de "Elementos a amosar" establecendo un valor: 12 (para os 12 meses do ano). Facer click en "Actualizar".

Modificación Estilo:Lista

 • No bloque Filtros xa existe un filtro "Nodo:Publicado =Si", que amosará unicamente os contidos publicados. Facer click no botón + (2) para engadir un novo filtro cos valores:
  •  Grupos = Taxonomía 

Escoller Grupos Taxonomía

  • Seleccionar "Taxonomía:Termo"

Seleccionar Taxonomia:Termo

  • Facer click en Engadir
  • En "Operador", marcar "É igual a" Blog de infantil. Facer click en "Actualizar".

Crear Operador igual a Blog de infantil

 • Gardar a vista (3).
 • A continuación configurarase a visualización de tipo "Páxina" ("Page") da vista, que herdará a configuración establecida anteriormente (1) en "Defaults".
  • Premer na lapela lateral "Page" (2):

Modificar Vista achive: Page

  • No bloque "Axustes da páxina" facer click na variable Ruta:archive (3)
  •  Escribir a ruta "blogdeinfantil/arquivo" (é aconsellable empregar a mesma terminoloxía que a empregada na definición do Alias de URL). Premer en "Actualizar".
 • Modificar Ruta:archive Gardar a vista (4).
 • O paso seguinte será configurar a visualización de tipo "bloque" ("block") da vista. Premer na pestaña lateral "Block"(1):

Modificar Vista achive: Block

  • No bloque Argumentos pinchamos na variable Nodo:Created year+month (2):
  • Premer no botón "Usar predeterminado".

Modificar Nodo:Created year-month en archive:Block

  •  Unha vez feito eso na parte de abaixo da páxina premer no botón "Update and override".

Modificar Nodo:Created year-month en archive:Block

  • No bloque "Axustes básicos" premer na variable "Título: Monthly archive" (3) e susbstituír por "Histórico". Premer no botón "Update and override"

Modificar Tiitulo:Monthly archive en vista archive:Block

 •  Gardar a vista no botón Gardar (4).
 • É conveniente desactivar a vista "archive" unha vez rematado o proceso para non modificala.

Desactivar a Vista Archive

 • Finalmente, configurar a visualización dos bloques na plantilla elixida para o blog: "View: Arquivo do blog de infantil: Block" na ruta Administrar » Construción do sitio » Bloques .

Bloque View:Arquivo do blog de infantilNota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.