Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

Nos capítulos anteriores cos módulos Article, Tracker e Statistics creáronse de xeito automático bloques para amosar os artigos máis populares de todo o sitio web ou os últimos artigos dun ou de varios vocabularios.

Pódese facer o mesmo de xeito específico para cada blog. Adicionalmente, tamén se pode crear un histórico dos artigos publicados.

Todas estas cuestións pódense realizar mediante o emprego de vistas (módulo Views).

Un posible aspecto despois de crear as vistas sería o da seguinte imaxe:

Resultado blog con vistas