Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

5 Personalización do tema (plantilla) para cada blog

Seleccionar os temas ou plantillas que se empregarán en cada un dos blogs. Ditos temas deberán ser activados previamente polo administrador do sitio na ruta Administrar » Construcion do sitio » Temas. É importante destacar que cada blog debe ter o seu propio tema, diferente ao predefinido por defecto para o sitio, xa que a configuración de bloques é específica de cada plantilla. Polo tanto, para personalizar a configuración específica de cada blog será preciso empregar un tema diferente.

 • Asignar a cada blog o tema escollido na ruta Administrar » Configuración do sitio » ThemeKey.
  • Crear unha regra para cada blog co tema elixido do tipo taxonomy:tid = xx, donde xx é o nº que identifica a cada termo (blog) da taxonomia "Blogs do centro" (O mesmo que o empregado para os alias de URL) .

Crear regra ThemeKey

 • Finalmente, quedaría especificar a estrutura de bloques para cada blog. Na ruta Administrar » Construcion do sitio » Bloques, premer no nome do tema elexido e na páxina que se abre activar e desactivar os bloques necesarios.
 • Unha estrutura sinxela típica sería:
  • Empregar unha única barra lateral.
  • Ademais dos menús típicos de navegación ou inicio de sesión, activar:
   • Blogs do centro.
   • Tags in "Etiquetas dos blogs".
   • Latest Articles
   • Contido popular

Na imaxe vese un exemplo usando o tema Fields 2009:

Configuración de bloques para o tema Fields 2009

O resultado final sería no noso exemplo o seguinte:

Exemplo dun blog