Ofertas de traballos para varios postos

Publicado o 4 de marzo de 2019

Varias empresas do sector precisan persoal para os seguintes postos:

- Grupo Vieira: xefes/as de máquinas para operar no Senegal

- En Burela: patróns/patroas e xefes/as de máquinas (preguntar por Luis no 689 503 262)

- Na Guarda: patróns/patroas e xefes/as de máquinas (preguntar por Víctor no 639 556 424)

- Pesqueira Lijó (Ribeira): patróns/patroas de pesca do día