Oferta de traballo de motorista ou mecánico/a naval

Publicado o 11 de xaneiro de 2019

A empresa Pesca Rosales, S.L. precisa un motorista ou mecánico/a naval.

Titulación Minima Requerida: Patrón/patroa Costeiro Polivante.

Incorporación Inmediata

Pesca Rosales S.L. é unha empresa armadora galega con sede no Porto de Marín con barcos de bandeira Española e que traballa baixo o acordo de pesca da UE/R.I.Mauritania na categoria de pesca núm. 2 merluza negra ou fresco.

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV ao correo electrónico armadorarosales@galicia.com, ou contactar no teléfono 986 880 501.