Taboleiro

Graduación moi especial

A pesar das difíciles circunstancias deste curso, a xeración do 2002 puido celebrar a súa graduación. O pasado venres vivimos un acto moi emotivo que permitiu festexar, coas debidas medidas de seguridade, a graduación como bachareles de 58 rapazas e rapaces que completaron os seus estudos no IES Xograr Afonso Gómez.
Deixámosvos aquí os seguintes enlaces das fotos, dos vídeos e tamén do texto co que a súa profesora de Lingua e Literatura Castelá os agasallou.
PARABÉNS E MOITA SORTE NO CAMIÑO QUE AGORA EMPRENDEDES

ENTREGA DE NOTAS, RECOLLIDA DE LIBROS, ORDENADORES E DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA

ENTREGA DE NOTAS (ESO e BAC)

ENTREGA DE CONSELLOS ORIENTADORES (ESO)

RECOLLIDA DE LIBROS PRESTADOS

RECOLLIDA ORDENADORES EDIXGAL (2ºESO)

RECOLLIDA ORDENADORES/ROUTERS PRESTADOS DURANTE O CONFINAMENTO

ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA (Todos os cursos)

 

LUNS 22 DE XUÑO

9.00hs

1ºESO A

(Hall edificio novo)

2ºESO A-P

(Hall edificio novo)

3ºESO A-P

(Patio cuberto)

1º BAC A

(Patio cuberto)

10.30hs

1ºESO B

(Hall edificio novo)

2ºESO B

(Hall edificio novo)

3ºESO B

(Patio cuberto)

1º BAC B/C

(Patio cuberto)

12.00hs

1ºESO C

(Hall edificio novo)

2ºESO C

(Hall edificio novo)

4ºESO A

(Patio cuberto)

 

13.00hs

 

 

4ºESO B

(Patio cuberto)

 

 

 

MODELOS ABAU 2020

MODELOS ABAU 2020

Xa están publicados os modelos de exame da ABAU 2020, podedes consultalos no seguinte enlace:

MODELOS

Información ao alumnado

O profesorado do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria está traballando na programación en E-Dixgal e Aula Virtual de actividades curriculares para que o seu alumnado as poida realizar e facer o seguimento. NON TERÁN CARÁCTER DE AVALIABLES.

 

Recomendacións:

 

Tentar manter o horario escolar na casa.

 

Para as materias que manexan habitualmente E-Dixgal e Aula Virtual, continuar traballando como é costume.

 

Para o resto de materias que non empregaban E-Dixgal e Aula Virtual:

 

1º e 2º ESO: o profesorado está habilitando materiais en E-Dixgal.

 

3º e 4º ESO, Bacharelato e Ciclo: o profesorado está habilitando materias en Aula Virtual.

 

 

Acceso ás aulas virtuais: na parte superior-dereita desta páxina

Acceso ás aulas E-Dixgal: eva.edu.xunta.es

 

 

Queremos trasladar ao alumnado que cursa 2º Bacharelato que contan co compromiso da totalidade do equipo docente. Estamos nas aulas virtuais e estamos á vosa disposición. Manter calma, traballar diariamente, contactar co profesorado e repasar. ÁNIMO

Enquisa Acoso Escolar

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

Terá carácter mostral. Aplicarase ó alumnado matriculado no curso escolar 2017/2018 en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria nos centros seleccionados para formar a mostra.
Terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo. A proba reportará uns datos xerais para o autoanálise do centro e un informe individualizado a cada familia.
Valorará o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística e da competencia social e cívica, tendo como referencia principal as materias xerais do bloque das materias troncais cursadas en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.

Martes 29 de maio

Hora-duración       Competencia
 8.50-9.50                Proba C. Lingüística (Lingua castelá e literatura)
 9:50-10:05              Descanso
10:05-11:05             Proba C. Matemática
11:05-11:35             Descanso
11:45-12:45             Proba C. Social e Cívica

Mércores 30 de maio

Hora-duración        Competencia
8:50-9:50                 Proba Lingua Galega
9:50-10:05               Descanso
10:05-11:05             Proba 1º Lingua estranxeira

ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA SOBRE O USO DO MÓBIL

Estimados país/nais:

 O progresivo aumento no uso de dispositivos electrónicos entre os membros da comunicade educativa está a ocasionar distorsións significativas na actividade educativa dos centros escolares.  O Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, establece no seu artigo 19.4 que as Normas de Organización e Funcionamento dos centros (NOF) deben recoller: “Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxi­ca."
 
Ademais das cuestións legais, o centro considera que as normas de utilización dos móbiles deben ser clarificadas e coñecidas pola comunidade educativa, polo que, o Claustro de Profesores e o Consello Escolar aprobaron actualizar as NOF do Centro nos seguintes termos:

Coas medidas  anteriores, que agardamos  compartades, tentamos adaptarnos aos tempos e evitar usos non axeitados destes dispositivos que poderían afectar á normal convivencia ou carrexar sancións non desexadas.

Alerta por nevadas o 22 e 23 de marzo

A Comisión Escolar de Alertas tomou hoxe a decisión de suspender parte do transporte escolar e as actividades no exterior dos centros educativos en determinadas zonas, ao agardarse un fenómeno meteorolóxico que acadará os niveis amarelo e laranxa de alerta. No caso de Sarria e Láncara o transporte suspéndese a partir das 12:00hs do mércores ata as 12:00hs do xoves, e no caso de Samos, Incio e Triacastela, desde as 00:00hs do mércores ata as 12:00hs do xoves. Polo tanto, as familias deben decidir se envían ao alumnado ao centro xa que en tal caso deberán facerse cargo do seu traslado nos periodos de suspensión de transporte escolar. Ainda que non se suspende a actividade docente, no caso de que as circunstancias metereolóxicas na localidade supuxesen un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares.

As avaliacións tamén se aprazan polo que os boletíns de cualificacións serán entregados o mércores, 29 de marzo.

Se non hai novidades, a excursión de 1º de bacharelato prevista para o xoves, muda a súa hora de saída para as 12:00hs.

O centro informará por este medio e por mensaxes desde a plataforma Tokapp School.

Poden ober máis información no portal da Consellería

 

Parabéns aos ex-alumnos do Xograr!

Álvaro Prieto e Jesús Somoza, xunto con outros compañeiros, veñen de obter un recoñecemento ao seu traballo académico "A lingua móvenos" no marco dos Premios á Calidade Lingüística no Ensino Superior.
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21396

 

 

 

 

Actividades de formación en linguas estranxeiras 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras para o alumnado no ano 2017.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o 28 de febreiro e remata o 27 de marzo.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

 

 

Distribuir contido