ENTREGA DE NOTAS, RECOLLIDA DE LIBROS, ORDENADORES E DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA

ENTREGA DE NOTAS (ESO e BAC)

ENTREGA DE CONSELLOS ORIENTADORES (ESO)

RECOLLIDA DE LIBROS PRESTADOS

RECOLLIDA ORDENADORES EDIXGAL (2ºESO)

RECOLLIDA ORDENADORES/ROUTERS PRESTADOS DURANTE O CONFINAMENTO

ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA (Todos os cursos)

 

LUNS 22 DE XUÑO

9.00hs

1ºESO A

(Hall edificio novo)

2ºESO A-P

(Hall edificio novo)

3ºESO A-P

(Patio cuberto)

1º BAC A

(Patio cuberto)

10.30hs

1ºESO B

(Hall edificio novo)

2ºESO B

(Hall edificio novo)

3ºESO B

(Patio cuberto)

1º BAC B/C

(Patio cuberto)

12.00hs

1ºESO C

(Hall edificio novo)

2ºESO C

(Hall edificio novo)

4ºESO A

(Patio cuberto)

 

13.00hs

 

 

4ºESO B

(Patio cuberto)